Phim sech hay việc xung quanh đó. Điều duy nhất tôi không được phép làm, là quần áo giặt. Jim và tôi đã xuống boong tàu cũ mà là bên ngoài cửa sau, phim xec viet nam và đưa ra một phiên bản mới hơn, Phim sech hay một lớn hơn. Chúng tôi xây dựng một trên một đầu và đặt một bồn tắm nóng trong nó. Nó sẽ giữ 6 người.