Phim sex Censored đã nói, Có lẽ những đứa trẻ có thể mua, và bán ra nhỏ của họ. Chúng ta có thể trả hết nợ bằng tiền kinh doanh, sau đó bán chúng ra ở một mức giá hợp lý và họ trả tiền Phim sex Censored cho bạn thay vì của một ngân hàng, và khi nó được trả hết, hoặc khi họ quyết định bán, thì hành động đó được chuyển giao cho họ.