mặt của Phim sex học sinh  chôn giữa hai chân của mình, làm cho Pam vặn vẹo một chút. Đó là khoảng 45 ra, vì vậy khá lạnh trên da trần, khi đứng ra khỏi bồn tắm. Tôi phải thừa nhận, Phim sex học sinh trông khá tốt thường, mặc dù ngực cô là khá nhỏ. Ann trông rất sexy ăn của cô và ass của mình đã được chỉ về phía tôi.